От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Управление

„Асарел-Медет” АД е акционерно дружество с двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет

 

Председател на Надзорния съвет

Председател на Управителния съвет и Изпълнителен Директор

Минно-обогатителен комплекс "Асарел-Медет" АД