От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;6.95;9.15;411.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.11;9.85;371.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.30;8.94;316.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;7.06;9.72;452.0|42.425;24.265833;с. Попинци;6.80;10.23;306.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;7.18;8.34;640.0|42.5;24.172222;р. Мареш;6.93;8.91;315.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.13;9.21;290.0|