От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;6.98;7.55;638.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.12;8.32;327.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.31;7.90;502.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;6.93;9.60;443.0|42.425;24.265833;с. Попинци;7.18;9.21;430.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;7.11;9.06;650.0|42.5;24.172222;р. Мареш;7.25;9.17;321.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;6.90;8.40;351.0|