От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;7.24;9.80;612.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;6.87;11.07;313.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.50;10.40;506.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;7.31;8.97;466.0|42.425;24.265833;с. Попинци;6.86;9.77;435.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;7.71;7.20;700.0|42.5;24.172222;р. Мареш;6.92;9.13;460.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.32;8.70;528.0|