От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;6.90;9.31;634.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;6.97;9.88;376.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.28;8.56;509.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;7.22;9.02;451.0|42.425;24.265833;с. Попинци;7.06;7.45;427.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;7.08;7.90;644.0|42.5;24.172222;р. Мареш;7.30;8.51;287.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;6.91;9.06;338.0|