От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;6.86;9.10;311.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.11;8.30;320.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.32;9.22;419.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;7.06;8.42;385.0|42.425;24.265833;с. Попинци;6.88;9.51;284.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;7.16;9.28;615.0|42.5;24.172222;р. Мареш;7.04;10.25;370.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.20;9.66;362.0|