От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;6.95;8.20;610.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.20;9.49;284.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.46;8.25;554.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;6.98;7.44;496.0|42.425;24.265833;с. Попинци;6.92;7.87;441.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;6.89;9.07;617.0|42.5;24.172222;р. Мареш;7.06;9.12;405.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.10;8.69;365.0|