От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;7.12;9.94;647.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.30;9.12;318.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.41;10.05;470.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;7.03;9.45;416.0|42.425;24.265833;с. Попинци;6.96;9.33;390.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;7.41;8.68;615.0|42.5;24.172222;р. Мареш;6.88;9.62;306.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;6.97;10.31;524.0|