От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;7.14;9.86;580.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;6.86;8.40;517.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.34;10.04;570.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;7.36;8.00;600.0|42.425;24.265833;с. Попинци;7.35;10.12;531.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;6.87;7.93;636.0|42.5;24.172222;р. Мареш;6.95;10.09;531.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.14;9.50;490.0|