От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;7.20;9.47;390.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.06;10.04;355.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.39;11.15;327.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;6.95;9.83;425.0|42.425;24.265833;с. Попинци;7.26;10.12;339.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;7.13;9.30;641.0|42.5;24.172222;р. Мареш;6.94;9.80;385.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.11;8.75;348.0|