От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;7.05;9.44;624.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.15;8.11;303.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.42;9.45;573.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;7.33;9.23;540.0|42.425;24.265833;с. Попинци;7.19;8.85;426.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;6.98;7.72;635.0|42.5;24.172222;р. Мареш;6.92;8.10;321.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.03;9.25;408.0|