От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;7.48;9.93;525.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.52;10.63;314.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.41;10.52;308.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;7.42;9.98;302.0|42.425;24.265833;с. Попинци;7.53;10.39;245.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;7.45;9.97;470.0|42.5;24.172222;р. Мареш;6.97;8.95;252.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;6.91;9.99;250.0|