От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;7.15;7.45;649.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.03;8.47;267.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.36;9.12;515.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;7.28;10.34;471.0|42.425;24.265833;с. Попинци;6.92;7.56;390.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;7.13;10.17;634.0|42.5;24.172222;р. Мареш;7.11;8.31;277.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.29;9.03;409.0|