От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;7.08;8.25;399.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.10;7.96;408.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.24;8.02;311.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;6.90;9.83;326.0|42.425;24.265833;с. Попинци;7.22;8.54;425.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;6.88;9.20;571.0|42.5;24.172222;р. Мареш;7.16;9.46;317.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;6.90;7.35;341.0|