От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;6.98;9.21;623.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.15;9.68;391.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.23;8.99;556.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;6.92;9.45;503.0|42.425;24.265833;с. Попинци;7.28;11.02;465.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;7.34;9.61;644.0|42.5;24.172222;р. Мареш;6.90;10.27;367.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;6.89;9.41;504.0|