От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Съобщения

ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РУДОПОДГОТОВКАТА НА ОФ “АСАРЕЛ ”

ОБЯВА

 

съгласно Чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда

 

Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище 4500, община Панагюрище, обл. Пазарджик oбявява, че започва процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение:

 

„Обновяване и модернизация на рудоподготовката на ОФ “Асарел ”.

 

          Информация за инвестиционното предложение може да се получи в „Асарел – Медет” АД, ръководител отдел „Екология“ инж. М. Джиджинкова

телефон: 0357/ 6 02 10, вътр. 254

e-mail: ekolog@asarel.com