От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Новини

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова откри нови технологични мощности в „Асарел-Медет” АД

„Българското правителство подкрепя развитието на минерално-суровинната индустрия и доказателство за това е приетата през миналата година стратегия за развитие на сектора. „Асарел-Медет” АД е водеща компания в бранша и еталон за качество. 
Всеки един инвестиран лев е важен, защото такива инвестиции повишават ефективността на производството, гарантират още  по-високи стандарти на безопасност на труда и на опазване на околната среда. Най-вече това е инвестиция в хората, които са най-ценният капитал. Минно-добивният сектор  е базов за развитието на икономиката и  осигурява 5% от брутния вътрешен продукт на страната и заетост на около 24 хил. души”. 
Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на посещението си в дружеството на 26 юни 2016 година. Тя откри нови технологични мощности, в които през 2015 и 2016 година „Асарел-Медет” АД инвестира над 60 млн. лева. Гости на ритуала бяха още зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков, кметът на община Панагюрище Никола Белишки, зам.-областният управител Стефан Мирев, изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев, проф. д-р Любен Тотев – ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, заместник-председателят на Българска стопанска камара Камен Колев, Управителният и Контролният съвет на Българска минно-геоложка камара, председателите на миньорските синдикати към КНСБ и СМФ "Подкрепа" Валентин Вълчев и Владимир Топалов, изпълнителният секретар на КНСБ Николай Недев, представители на местната власт, на научни и граждански организации, ръководители на водещи компании от минерално-суровинната индустрия, предприемачи и партньори на компанията. 
Министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова при откриването на новото оборудване в рудник "Асарел"

Откриването на новите инвестиции на „Асарел-Медет”АД започна с водосвет, който бе отслужен от архиерейския наместник на Панагюрска духовна околия протойерей Атанас Манолов.
След това министър  Петкова,  заедно с кмета на общината Никола Белишки, председателя на Надзорния съвет на „Асарел-Медет АД и председател на Българска минно-геоложка камара проф. д-р Лъчезар Цоцорков и изпълнителния директор на компанията инж. Делчо Николов, символично прерязаха лентата на  новата Циклично-поточна технологична линия за руда в рудник „Асарел”. Уникалното съоръжение включва гумено-лентов конвейерен транспортьор с капацитет 3000 т/ час, както и ново руднично оборудване -  един електрически багер „Komatsu” с обем на кофата от 15 кубически метра, два булдозера „Caterpillar” с гребло от 8,7 кубически метра и четири 130-тонни автосамосвала „БелАз“, чиито гуми имат диаметър от 3 метра. 

„В тази линия са инвестирани над 20 милиона лева, като анализите на първите резултати след въвеждането й в експлоатация показват, че ефективността на рудничния транспорт се е повишила с над 18%. Екологичният ефект от въвеждането на такива технологии в дружеството доведе редуциране на вредните емисии от изгорели газове от рудничните автомобили с около 40%”, подчерта при представянето на инвестицията изпълнителният директор на „Асарал-Медет” АД инж. Делчо Николов.
По-късно в Обогатителна фабрика „Асарел” бе открита и изцяло обновената първа секция на Флотационното отделение на Обогатителна фабрика „Асарел“, където са внедрени 46 флотационни машини на финландската компания „Оutotec“, от които 8 са с обем на ваната от 160 кубически метра. Там кметът Никола Белишки отбеляза, че „Асарел-Медет” е най-голямото и структуроопределящо предприятие в региона и основен гарант за икономическата стабилност на общината и изрази благодарността си към ръководството за успешната съвместна работа по значими проекти и инициативи. 


Откриването на обновената първа секция на флотационно отделение
Ритуалът завърши с прерязване на лентата и на поредната социална инвестиция - изпълнен проект за ремонт на трите столови за хранене на работещите и за пълно преоборудване на кухнята-майка в административно-битовия комплекс на рудник „Асарел“.
Откриването на реновираните столове за хранене на работещите и преоборудваната кухня се извърши редом с председателите на фирмените синдикални организации 

Церемонията по откриването на новите технологични мощности идва само 15 дни след като лично министър-председателят Бойко Борисов преряза лентата на свръхмодерната болница „Уни Хоспитал” с 19 стационарни и 8 диагностични клиники и отделения, в която бяха инвестирани над 90 млн. лева, което донесе на „Асарел-Медет“АД и голямата награда  „Инвеститор на годината за 2015 г”. 
Това е третата такава награда за компанията след отличията, присъдени от Българската агенция за инвестиции през 2007 и 2011 г. за мащабната модернизация на производствените мощности и внедряването на екологични технологии.
Равносметката показва, че от 1999 до 2015 г. „Асарел-Медет”АД е инвестирал общо 892 млн. лева в реализацията на корпоративните програми за дългосрочно устойчиво развитие, а за настоящата година планираната инвестиционна програма възлиза на нови 125 млн. лева. 

„Благодарение на направените инвестиции компанията вече е в състояние да преработва руди с двукратно по-ниски съдържания от първоначалния проект, което осигурява увеличаване на запасите, максимално ефективното им оползотворяване и удължаване живота на мината. Всичко това е от  стратегически важно значение за социално-икономическия просперитет на общината, устойчивото развитие на целия регион и приноса към националната икономика”, подчерта в деня на откриването председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет” АД проф. д-р Лъчезар Цоцорков. 

За проектите

В изграждането на Циклично-поточна технологична линия за транспорт на руда /ЦПТ-3/ „Асарел-Медет“АД  инвестира 20 млн. лева. 
Анализът на първите резултати след въвеждането й в експлоатация показва, че ефективността на рудничния транспорт се е подобрила с 18,4%.  Това е третата Циклично-поточна технология, която се въвежда в експлоатация в „Асарел-Медет“АД, но е първата за транспорт на руда. 
При изпълнението на проекта е извършено уникално за българския рудодобив двукратно преместване на модулите на Полустационарния трошачен корпус на спряната от работа ЦПТ-1 за откривка, чието оборудване е използвано най-рационално и екологосъобразно в изграждането на новата линия. Преместването на цялото съоръжение, което е с тегло над 1 100 тона, е осъществено на четири модула без детайлно разглобяване. 
Намаляването на автотранспортната дейност и въвеждането на циклично-поточни технологии за транспорт води до редуциране с около 40% на вредните емисии от изгорели газове от рудничните автомобили. Освен екологичен ефект се постига и икономически резултат заради  значителното намаление на обема на произведените тонкилометри и редуциране на разходите за строителство и поддръжка на рудничните пътища. Това води по-ниска себестойност на добиваната руда, което е от основно значение за конкурентоспособността на компанията и нейната устойчивост при срив на цените на металите на международните борси.
 
Заедно с Циклично-поточната технология за транспорт на руда, в експлоатация се въвежда и ново руднично оборудване.  
Новият багер „Komatsu” е с тегло 252 тона с обем на кофата от 15 кубически метра. Задвижва се с електрически двигател от 6 000 V. 


Двата нови верижни булдозера са марка „Caterpillar” и са снабдени  със система Product Link, позволяваща дистанционно наблюдение на важните работни параметри. Греблото им е с обем 8,7 кубически метра. Имат система за бързо зареждане с гориво Wiggins, както и със система за автоматично гресиране Linkoln. Дизеловият двигател е с електронно управление на впръскването на горивото и турбокомпресор, покриващ екологичните норми ЕРА Клас 4F и EU Етап IV. 
Четирите нови автосамосвала са марка „БелАЗ“, доказала своята висока ефективност в условията на рудник „Асарел“. Имат товароносимост от 130 тона и са с английски двигатели „Къминс“. Автосамосвалите са с подобрено окачване, усилен заден мост и усъвършенствана електрическа система. Диаметърът на гумите им е 3 метра.Другият мащабен проект на „Асарел-Медет“АД е обновяването на първа секция на Флотационното отделение на Обогатителна фабрика „Асарел“, в което компанията инвестира близо 25 милиона лева. 
С извършената модернизация се постигат максимално добри технологични резултати и се отчита намаление на консумираната електроенергия с 22,5%, което снижава себестойността на произведения меден концентрат и е от основно значение за дългосрочното устойчиво развитие на компанията. 
Процесът на флотация в новата секция се извършва в изцяло автоматичен режим. 46-те нови флотационни машини са произведени от финландската компания „Оutotec“, с чието оборудване през 2011 г. беше изградена и високотехнологичната Инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед. Осем от новите машини са с обем на ваната от 160 куб. метра, 24 са с обем от 40 куб. метра, а останалите са по 10 куб. метра. При модернизацията са изградени ново въздуходувно и компресорно стопанство, които обезпечават работата на цялото флотационно отделение. 

Важен социален ефект има другият реализиран проект - за ремонт на столовите за хранене и пълно преоборудване на кухнята-майка, където се приготвя храната за 1300-те работещи в дружеството и за екипите на външните фирми-партньори, участващи в реализацията на различни проекти на територията на „Асарел-Медет“АД.
В ремонта на трите столови за хранене и преоборудването на кухнята-майка в административно-битовия комплекс на рудник „Асарел“ компанията инвестира 1 милион лева. Проектът е част от програмата „Безопасност и здраве при работа“, по която ежегодно се инвестират около 4 млн. лв. за осигуряване на по-добри условия на труд. 


Новото кухненско оборудване е съобразено със съвременните изисквания за приготвяне на здравословна храна, а рецептурникът е разработен от специалисти по здравословно хранене. 

Абонамент