От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Новини

„Асарел-Медет“АД внедрява технологии на бъдещето по международния проект X-Mine

„Асарел-Медет“ е единствената българска компания, която е част от мащабния изследователски проект X-Mine, координиран от VTT - Център за технически изследвания на Финландия. Международният консорциум за иновации обединява научни институти, производители на оборудване и минни компании от различни европейски страни. Екипът на X-Mine разработва нови сензорни технологии за геоложко проучване и внедрява дигитални продукти за моделиране на находищата и по-ефективна преработката на рудите.

 

„Това са технологии на бъдещето и ние сме сред първите европейски компании, в които те се внедряват пилотно. От тази година използваме сензорен скенер за сондажна ядка от специализирани геоложки проучвания, ще бъде внедрено оборудване за автоматизирано сортиране на минералите и нов специализиран софтуер за оценка и анализ на резултатите. Това подобрява ефективността на добива и преработката на рудите, спестява ресурси и има благоприятно влияние за опазване на природата“, коментират предимствата геолозите Десислав Иванов и Станислава Милушева, които са част от екипа на отдел „Минно инженерство“ в „Асарел-Медет“. 

 

Новите сензорни технологии са на базата на рентгенова флуоресценция (XRF), рентгенова трансмисия (XRT) и 3D технологии за визуализиране. Всички те се интегрират с оборудване за сортиране на минералите, заедно със софтуерни системи за моделиране на рудните находища и за планиране на минното производство. Оборудване по проекта вече беше пилотно внедрено в две минни компании в Швеция и Гърция през 2018 г., а през тази година това се случва в Кипър и България, където партньор е „Асарел-Медет“. Заради X-Mine се очаква минните компании да постигнат до 20% намаление на транспортните разходи, 7% намаление на преработената откривка, от 10 до 30% по-ниско потребление на енергия и намаление на въглеродните емисии. Плановете предвиждат комерсиализирането на продуктите да стане до две години след приключването на проекта, когато и други и компании ще имат достъп до тези технологии.

 

Изследователският проект X-Mine има общ бюджет от 12 милиона евро и е финансиран по програмата на Европейската комисия „Хоризонт 2020“. Счита се, че в дългосрочен план новите методи ще доведат до революция в проучването и характеризирането на съществуващите и нови находища, защото ще оптимизират цялата верига на стойността на минните операции. Чрез тях още при геоложкото проучване ще се знае размерът на минералните зърна, разпространението им и цялата необходима структурна, геоложка, геохимична и минералогична информация. Така добивът не само ще стане по-ефективен, но също ще се намали въздействието върху околната среда. Сред големите предимства е, че ще има по-малко отпадъци и по-точен избор на местата за добивни дейности. Наред с това ще има спад на използваната енергия, транспортните разходи и въглеродните емисии, обобщават изследователите. Проектът X-Mine ще направи разработването на по-малки и сложни находища икономически осъществимо и потенциално ще увеличи  европейските минерални ресурси. Същевременно при него се залагат високи стандарти за опазване на околната среда и устойчиво развитие на минния добив.

Абонамент