От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ПРОТИВОПОЖАРЕН АВТОМОБИЛ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Запитване

Техническо задание

Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти.
За технически въпроси: инж. С. Шишков – Ръководител отдел «БЗР»
телефон: 0357/ 60 210, вътр. 375; e-mail: sshishkov@asarel.com
За търговски въпроси: инж. Петя Кацарева – Специалист «Доставки»
телефон: 0357/ 60 210, вътр. 425;
e-mail: pkacareva@asarel.com, с копие до dkosturkova@asarel.com


Абонамент