От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА СИЛОВ КАБЕЛ СРН ТИП AHXAMK-WM

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Крайния срок за представяне на офертите е до 16:00ч. на 20.01.2021г.

Лице за контакт:
Д. Димитров /Специалист Доставки/ - тел.0357 60 356 и e-mail: damiand@asarel.com

Абонамент