От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ЧЕСТОТЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ АВВ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лица за контакти:
По техническа част: инж. Г. Чуклев /Инженер, автоматизация/ - тел. 0357/ 60 301, e-mail: chuklev@asarel.com;
По търговска част: Д Димитров /Специалист Доставки/ - тел. 0357/ 60 356, факс. 0357/ 60 260, e-mail: damiand@asarel.com


Абонамент