От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТ: „ОПТИМИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА ЗА ОЧИСТКА НА „БРАДАТА“ И РЕЗЕРВИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ НА УЧАСТЪК SX-EW”

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.
Техническо задание

Лица за контакти:

За технически и търговски въпроси: инж. Т. Влайков - Специалист «Доставки»
Телефон: 0357/ 60 210 вътр. 427; e-mail: tvlaikov@asarel.com С копие до: dkosturkova@asarel.com

Абонамент