От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА НАЕМАТЕЛ НА ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ (ПАВИЛИОН) УЛ.“ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №27 В ГР. ПАЗАРДЖИК

гр. Панагюрище

НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА НАЕМАТЕЛ

на следния обект в гр. Пазарджик:

 

ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ (ПАВИЛИОН)

УЛ.“ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №27 В ГР. ПАЗАРДЖИК

 

Mинимален месечен наем 200 лв без ДДС

 

Офертите с Вашето предложение се подават в срок до 28.02.2018г. по един от следните два начина: 

•         Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: " Оферта за избор на наемател на павилион в гр. Пазарджик“  със забележка  "Да се отвори само в Присъствието на определената за целта комисия"

•        Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

          За допълнителна информация: Даниела Ранчева, експерт търговия

                                                            тел.: 0357/60 435, 0889/10 70 90

 

Абонамент