От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ЕТАП III ОТ ПЛАНА ЗА ОТВОДНЯВАНЕ И ОСУШАВАНЕ БОРДОВЕТЕ НА РУДНИК „АСАРЕЛ” ВКЛЮЧВАЩ, ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ВЕРТИКАЛНИ ПОМПЕНИ КЛАДЕНЦИ, ХОРИЗОНТАЛНИ ОТВОДНИТЕЛНИ СОНДАЖНИ И ВЕРТИКАЛНИ НАБЛЮДАТЕЛНИ СОНДАЖИ С ДАТЧИЦИ ЗА СЛЕДЕНЕ НА ВОДНО НИВО

За да се запознаете с условията на тръжната процедура, моля отворете прикачения файл.

Покана


Абонамент