От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: РЕМОНТ НА МАЛКА ВЕЦ "КАЛЕТО"

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

За контакти:
инж. Здравка Кърпаров – Р-л отдел "Строителство" – тел.: 0357/60491;
инж. Георги Геров – Инв. контрол – тел.: 0357/60440


Абонамент