От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лица за контакти:
По технически въпроси:
инж. Илия Добрев /Р-л отдел „РР и ЦРБ“/ – тел: 0357/60 459;
По търговски въпроси:
Петя Варадинова /Специалист Доставки/- тел. 0357/ 60 443, факс. 0357/ 60 260, e-mail: petyavaradinova@asarel.com

Абонамент