От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД ПРОДАВА УПОТРЕБЯВАНИ ТРАНСФОРМАТОРИ


гр. Панагюрище

 

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

 

ТРАНСФОРМАТОРИ:

-        тип ТМ 1000/6 произведени 1983?1986 год. – 9 бр.

-        тип ТМ 3200/20 произведени 1963 год. – 2 бр.

-        тип ТМ 100/20 произведен 1966 год. – 1 бр.

-        тип TTUE 100-20 произведен 1974 год. – 1 бр.

 

Продажна  цена се определя на база теглото на трансформаторите.

 

Начална цена за набиране на офертите: 986 лв./тон без ДДС.

 

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочената начална/минимална цена.

 Офертите се подават в срок до 26.02.2019 г. по един от следните два начина: 

·          Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на трансформатори“

със забележка "Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия"

·          Изпратени на email: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

Оглед може да се направи в дните вторник, сряда и четвъртък, от 900 до 1500 часа след предварителна заявка на тел. 0357/ 60 435 или 60 447.

За допълнителна информация: Даниела Ранчева, тел.: 0357/60 435.

Абонамент