От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА МИКСЕР (БЪРКАЛКА) MIXPRO 37GTH-15-37

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лица за контакти:
По технически въпроси: инж. Тодор Пъков– e-mail: tpukov@asarel.com , телефон: - вътр. 0357 / 60 656,
По търговски въпроси: инж. Кристин Цветанков - Специалист „Доставки“, телефон: 0357/ 60 210 вътр. 556; e-mail: ktsvetankov@asarel.com

Абонамент