От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

КАЛИБРИРАНЕ НА 16 БРОЯ ЕТАЛОННИ ТЕГЛИЛКИ С РАЗЛИЧЕН НОМИНАЛ И КЛАС НА ТОЧНОСТ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лица за контакти:
инж. Г. Шопова - инспектор, метрология, телефон: 0879442807, е-mail: gshopova@asarel.com.

Краен срок за предоставяне на офертите: 01.07.2022г.

Абонамент