От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ ОБЛИЦОВКИ ЗА ЦИЛИНДЪРА НА ТОПКОВА МЕЛНИЦА МШЦ 4,5 Х 6,0 - ТИП „ДВОЙНА ВЪЛНА”, ЗА 2021 Г.

За да се запознаете с условията за участие в тръжната процедура, моля, отворете прикачения файл:
Покана

Тръжна документация за провежданата процедура може да се получи безплатно всеки работен ден от 8,30 ч. до 16,00 ч. в срок до 18.09.2020 г. по електронна поща, след изпращане на заявление за участие от съответния кандидат на факс: /0357/ 60260 или на e-mail: pkacareva@asarel.com. 

Крайният срок за представяне на офертите е до 15:00 часа на 24.09.2020 г.


Абонамент