От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ НА ВИСШИЯ МЕНИДЖЪРСКИ ЕКИП, РЪКОВОДНИ КАДРИ И МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ В „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“АД ПРЕЗ 2018 Г.

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Техническо задание

За контакти:
Нели Поптолева - р-л отдел „Персонал“, тел: 0357/60449, email: nelipoptoleva@asarel.com
Стоян Боев - специалист обучение, отдел „Персонал“ , тел: 0357/60367, email: sboev@asarel.com


Абонамент