От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА БИТОВИ КЪТОВЕ И МОДУЛИ С НАДНОРМЕНИ НИВА НА ШУМ В КССТ, ФО И ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.
За контакти: „Асарел – Медет“ АД; тел: (0357) 60 210 :
- вътр. 491 – инж. Здравка Кърпаров – Р-л отдел „Строителство“
- 0899 535 311 - инж. Стоян Котларов – инв. контрол на обекта

Абонамент