От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ВЪВ ФЛОТАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ"

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

За контакти:
„Асарел – Медет“ АД; тел: (0357) 60 210
- вътр. 491 – инж. Здравка Кърпаров – Р-л отдел „Строителство“
- вътр. 399 - инж. Стоян Котларов – Инв. контрол на обекта

Абонамент