От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ЗА ОТДЕЛ „ФИРМЕНА СИГУРНОСТ“ КЪМ „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

За контакти:
Търговски въпроси:
икн. Пламен Тодев
Телефон: 0357 / 60 439
Факс:0357/60260
Е-mail: plamentodev@asarel.com

Технически въпроси:
инж. Стоян Шишков
Р-л отдел „БЗР“
Телефон: 0357 / 60 375
Факс:0357/60250
Е-mail: sshishkov@asarel.com


Абонамент