От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ХТС И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ПЛОЩИ ОТ ОКИСНО НАСИПИЩЕ В РАЙОНА НА ВОДОЕМ БОГАТИ РАЗТВОРИ (ВБР)“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Запитване

Техническо задание

Приложения

За контакти:
Инвеститорски контрол – инж. Ангел Шишков, тел: 0357/60 210, вътр. 472, e-mail: angel.shishkov@asarel.com.


Абонамент