От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА 2 БРОЯ ПЛАНЕТАРНИ МЕЛНИЦИ RETSCH PM 400

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Краен срок за предоставяне на офертите: до 16:00 ч. на 20.09.2021г.

За контакти:
По търговски въпроси: Специалист „Доставки и логистика” Пламен Тодев, Тел.: 0357/ 60 439, Факс: 0357/ 60 260, Е-mail: plamentodev@asarel.com
По технически въпроси: Специалист „Изходящ контрол“ Доника Костуркова Тел.: 0357/ 60 126, Е-mail: donikakosturkova@asarel.com


Абонамент