От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА СТАНЦИЯ РОЛКОВА ЗА ГТЛ 1200

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.
Запитване

Лицата за контакти:
По търговски въпроси: инж. П. Кацарева, тел. 0357 / 60 425, е-mail: pkacareva@asarel.com
По технически въпроси:
-инж. Н. Караатанасов, тел. 0357/60210 (централа), вътр.366

Абонамент