От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ ЗА КРЪГОВЕ ДРГ-1

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лицата за контакти:
- За търговски въпроси: Милена Гетова, Специалист „Доставки“, тел.: 0357/ 60 417, e-mail: milena.getova@asarel.com с копие до dkosturkova@asarel.com
- За технически въпроси: Ангел Дерменджиев, Инженер механик, тел. 0357 / 60 580, e-mail: adermendjiev@asarel.com

Краен срок за представяне на офертите: 17.08.2022г.

Абонамент