От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПОДОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КССТ“ КЪМ ОБЕКТ:„ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РУДОПОДГОТОВКАТА НА ОФ „АСАРЕЛ“

За да се запознаете с условията на тръжната процедура, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

За контакти:

0887 358 494 - инж. Илия Ранчев и 0889 434 682 - инж.Георги Геров.Абонамент