От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ФИТИНГИ ЗА ОБЕКТ: „ОБНОВЯВАНЕ НА ВОДООТЛИВНА СИСТЕМА, ОБОРОТНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И АВАРИЕН ПРЕЛИВНИК НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЛЮЛЯКОВИЦА“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

За контакти:
По технически въпроси:
- инж. Божидар Машев - Ръководител проект „УВ“, тел: 0357/60502, е-mail: bmashev@asarel.com;
По търговски въпроси:
- Лилия Спасова /Специалист Доставки/ - тел. 0357/60 403, e-mail: lspasova@asarel.com
- Николай Немски /Експерт Търговия/ - тел.0357/60 477, e-mail: nnemski@asarel.com


Абонамент