От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА КОЛЕСЕН МИНИ ТОВАРАЧ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.


Лица за контакти:
За технически въпроси:
инж. А. Шишков – Началник рудник «Асарел»
Телефон: 0357/ 60 210 /централа/, Факс: 0357/60 250; Е-mail: angelsh@asarel.com
За търговски въпроси:
Кристин Цветанков - Специалист «Доставки»
Телефон: 0357/ 60 210 вътр. 556; e-mail: ktsvetankov@asarel.com
С копие до: dkosturkova@asarel.com

Абонамент