От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ГРАФИТНИ ЧЕТКИ С РАЗМЕР 32X32X65 ММ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.
Запитване

Краен срок за предоставяне на офертите: до 17.08.2022 г.

Лице за контакт: 
Кристин Цветанков, специалист доставки, e-mail: ktsvetankov@asarel.com

Абонамент