От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА РАБОТНИ ОБУВКИ С КЛАС НА ЗАЩИТА S3

За да се запознете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.


Лица за контакти:


Търговски въпроси: 

икн. Пламен Тодев

Телефон: 0357 / 60 439

Факс:0357/60260

Е-mail: plamentodev@asarel.com 


Технически въпроси:

инж. Пенко Палашев

Р-л отдел „БЗР“

Телефон: 0357 / 60 375

Е-mail: ppalashev@asarel.com 

Абонамент