От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЕКТ : „СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В СКЛАД „АВТОЧАСТИ”“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на Техническо задание, в срок до 15.30 ч. на 23.04.2021г.

Крайният срок за оглед на строителната площадка е 20.04.2021г.

За контакти:
инж. Здравка Кърпаров – Р-л отдел «Строителство» - тел. 0357/ 60 491
инж. Атанас Лалов – Инв. Контрол на обекта -тел. 0357/60 210 (вътр. 102)

Абонамент