От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

АСАРЕЛ МЕДЕТ АД ПРОДАВА НЕУПОТРЕБЯВАНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ

АСАРЕЛ МЕДЕТ АД, гр. Панагюрище ПРОДАВА НЕУПОТРЕБЯВАНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕН ОПИС

Оглед на частите може да се прави всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа, след предварителна заявка на тел.0357/60 435.
За контакти и допълнителна информация тел.: 0357/60 435 - Даниела Ранчева.

Опис - към 08.05.2018

Опис на материали в склад Продажби - към 01.04.2018Абонамент