От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА СОФТУЕР- 6 /ШЕСТ/ БРОЯ МОДУЛИ ОТ ПРОГРАМА NEPLAN

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лицата за контакти:

По технически въпроси:
инж. Петър Дееничин /Р-л отдел „ЕС, ЕЕ и И“/ – тел: 0357/60 422;
По търговски въпроси:
Петя Варадинова /Специалист Доставки/- тел. 0357/ 60 443, факс. 0357/ 60 260,
e-mail: petyavaradinova@asarel.com

Абонамент