От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА 10 БРОЯ ПОЛЮСИ ЗА РОТОРНА ВЕРИГА НА ЕЛ. ДВИГАТЕЛ ТИП СДМ3 ЗА ОФ АСАРЕЛ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

Телефони за контакт:
0357 60 289, GSM: 0889 620 362 инж. Николай Минеков р-л отдел „ИР“
0357/60 366, GSM: 0889/ 212 313 инж. Николай Пелтеков р-л ремонт „ОФ“

Във връзка с офертно проучване за изработка и доставка на 10 броя полюси за роторна верига на синхронен електро-двигател тип СДМ3 2-22-34-60УХЛ4, Ви уведомяваме, че срока за подаване на офертите се удължава до 31.07.2018 година.

Абонамент