От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТ: ОТКРИТА РУДНИЧНА ПЛОЩАДКА СРЕЩУ „КОРПУС ЕДРО ТРОШЕНЕ /КЕТ/“ НА „АСАРЕЛ МЕДЕТ“АД С ДВА ПОДОБЕКТА

Офертно проучване за избор на главен изпълнител за ОБЕКТ:   Открита руднична площадка срещу  „Корпус едро трошене /КЕТ/“ на „Асарел Медет“АД с два подобекта:

Подобект1.„Укрепване на мостче-  водосточно пътно съоръжение срещу отделение КЕТ” 

Подобект 2. „Покриване на част от коритото на р. Асарелска и насипване за оформяне на работна площадка под  ЦПТ 3“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

Телефони за контакти:
0357/ 60 406 или 0889 272303- инж. Диана Тухчиева – Инвеститорски контрол на обекта.

Абонамент