От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА PEHD ТРЪБИ И ФИТИНГИ ЗА НОВА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.


Лица за контакти:

За технически въпроси
инж. Стефан Тангъров - Главен инженер, тел: 0357/60357, е-mail: stangarov@asarel.com,

За търговски въпроси
г-жа Лилия Спасова – Специалист Доставки, тел: 0357/60403, е-mail: lspasova@asarel.com;
г-н Николай Немски – Експерт „Търговия“, тел: 0357/60477, е-mail: nnemski@asarel.com.

Абонамент