От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА ДОСТАВКА НА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“АД

За да се запознаете с условията за участие в тръжната процедура, моля отворете прикачените материали:
Покана

Пояснителният документ и цялата тръжна документация за провежданата процедура могат да се получат от „Асарел-Медет” АД - гр. Панагюрище, отдел “Доставки и Логистика” или по електронен път, посочен от заинтересованите лица - всеки работен ден от 09,00 до 16,00 ч, считано до 24.06.2019 г., след писмено изпратено заявление за намерение за участие на e-mail: nnemski@asarel.com и с копие до e-mail: minekov@asarel.com или на факс: /0357/ 60 260.

Крайният срок за представяне на офертите е до 27.06.2019г.

Абонамент