От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБЕКТ „ОБНОВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РУДОПОДГОТОВКАТА НА ОФ „АСАРЕЛ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лица за контакти:
- по технически въпроси: инж. Д. Карайлев /Техник ЕМ и А/ - тел.0357 60 303 и e-mail: dkarailev@asarel.com;
- по търговски въпроси: Д. Димитров /Специалист Доставки/ - тел.0357 60 356 и e-mail: damiand@asarel.com

 

Уведомяваме Ви, че удължаваме срока за представяне на офертите до 16:00 часа на 13.12.2019 година.


Абонамент