От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Запитване

Техническо задание

За допълнителни сведения и въпроси участниците могат да се обръщат към лицата за контакт:
- По търговски въпроси: отдел „Доставки и логистика”
Лилия Спасова
Телефон: 0357/ 60 403
Факс: 0357/ 60 260
Е-mail: lspasova@asarel.com
- По технически въпроси: отдел „Комуникации”
Лушка Калайджиева
Телефон: 0357/ 60 282
Е-mail: kala@asarel.com
или
Томи Наплатанов
Телефон: 0357/60 668
Е-mail: tnaplatanov@asarel.com


Абонамент