От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ГУМЕНО - ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА ГТЛ1600 ST2250 12+6 X И МАТЕРИАЛИ ЗА ВУЛКАНИЗАЦИЯ

ПОКАНА

ЗА

УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА ГУМЕНО - ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА ГТЛ1600 ST2250 12+6  X

И МАТЕРИАЛИ ЗА ВУЛКАНИЗАЦИЯ

 

На основание Заповед № З- 311/ 19.03.2021 г.,

           

               „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД със седалище и адрес на управление в гр. Панагюрище, пл. Асарел, 
тел.: 0357/60 210, факс: 0357/60 250, e-mail: pbox@asarel.com, обявява тръжна процедура за избор на доставчик с предмет:

ДОСТАВКА НА ГУМЕНО- ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА
ГТЛ1600 ST2250 12+6 X и материали за вулканизация

Условия за получаване на документацията за участие:

Тръжна документация за провежданата процедура може да се получи безплатно всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 ч. 
в срок до 09.04.2021 г. по електронна поща, след изпращане на заявление за участие от съответния 
кандидат на факс: /0357/ 60260 или на e-mail: pkacareva@asarel.com.

Крайният срок за представяне на офертите е до 15:00 часа на 16.04.2021 г.
Лице за контакт:
Специалист Доставки:
Инж. П. Кацарева,
pkacareva@asarel.com

Абонамент