От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕЩ ЗА ПРОБИРНО СТАПЯНЕ НА ПРОБИ ЗА ЗЛАТО

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.


Лица за контакт:
По технически въпроси: отдел „Химическа лаборатория”
инж. Недялка Христова
Телефон: 0889 60 65 16
Е-mail: nhristova@asarel.com
По търговски въпроси: отдел „Доставки и логистика”
Лилия Спасова
Телефон: 0357/ 60 403
Факс: 0357/ 60 260
Е-mail: lspasova@asarel.com
www.asarel.com – публикувано Запитване за оферта.


Абонамент