От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА GPS АНТЕНА ЗА СОНДА

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лице за контакт:
Петя Варадинова /Специалист Доставки/- тел. 0357/ 60 443, факс. 0357/ 60 260,
e-mail: petyavaradinova@asarel.com

Абонамент