От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ПЪТНИЧЕСКИ ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОБУСИ 4Х4 ЗА ПРЕВОЗ НА ПЕРСОНАЛ ПО ВЪТРЕШНОВЕДОМСТВЕНИ ПЪТИЩА (OFF-ROAD ТЕРЕН, С НАКЛОН) В УСЛОВИЯТА НА РУДНИК „АСАРЕЛ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Запитване

Техническо задание

Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти.
За търговски въпроси:
Петя Кацарева – Специалист «Доставки»
Телефон: 0357/ 60 210 вътр. 425;
e-mail: pkacareva@asarel.com, с копие до dkosturkova@asarel.com


Абонамент