От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

1. „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРЕПЯТСТВАЩИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАМЪРСИТЕЛИ ВЪВ ВОДИТЕ НА Р. ПАНОВА“ И 2. „ТРЪБОПРОВОД ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ“

За да се запознаете с условията на тръжната процедура, моля отворете прикачения файл.

Покана

Телефон за връзка:
0357/60 491 инж. Здравка Кърпаров,
0357/60 210 (вътр. 629) инж. Мирослав Кушеков.


Абонамент