От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА КОТА -4,20 В СГРАДАТА НА „ЦЕНТРАЛЕН ЛАБОРАТОРЕН КОРПУС“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачение файлове.

Лице за контакти:
Инвеститорски контрол – инж. Вельо Мърхов – Техник, инвеститорски контрол - GSM 0883 47 44 62; e-mail: vmurhov@asarel.com

Краен срок за подаване на офертите – 25.01.2022г.


Абонамент