От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД ПРОДАВА СЛЕДНИТЕ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ

                              

гр. Панагюрище

ПРОДАВА СЛЕДНИТЕ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ:

 

Марка, модел, ДРН

Година на производство

Пробег, км

Мин. цена

в лв. без ДДС

1.   

ВАЗ Нива 21214

PA35-37BA

2008

90 840

3 290 лв.

2.   

ВАЗ Нива 2121  

PA79-95BK

2010

98 000

2 345 лв.

 

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените

начални минимални  цени.

 Офертите се подават в срок до 18.08.2020 г. по един от следните два начина: 

·          Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на автомобил“

със забележка "Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия"

·          Изпратени на email: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

Оглед на може да се прави всеки работен ден от 900 до 1500 часа след предварителна заявка.

Допълнителна информация на тел.: 0357/60435 и 60424                                   

Абонамент