От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ В МАСЛЕНИ СТАНЦИИ, ЕКСПЛОАТИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОФ «АСАРЕЛ»

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лице за контакти:
„Асарел – Медет“ АД; тел: (0357) 60 210
- вътр. 491 – инж.Здравка Кърпаров – Р-л отдел „Строителство“
- вътр. 147 – Добрин Добрев – Инв.Контрол при отдел „Строителство“


Краен срок за представяне на офертите: 22.08.2022г.

Абонамент