От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДИЗЕЛОВ ПРОМЕНЛИВО ТОКОВ ГЕНЕРАТОР

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.


За контакти:

По технически въпроси:

Гаврил Гетов /Р-л звено "ФС"/ - Тел.: 0357/60 233;

По търговски въпроси:

Дамян Димитров /Специалист Доставки/- Тел.: 0357/ 60 356, факс. 0357/ 60 260,

e-mail: damiand@asarel.com

Абонамент