От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ИЗОТОПИ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

За контакти:
по техническа част – инж. Миглена Линева / Специалист Химическа лаборатория/ - тел. 0357/60 546, e- mail: miankova@asarel.com;
по търговска част – Пламен Тодев /Специалист Доставки/ - тел.0357/ 60 439,
e-mail: plamentodev@asarel.com.

Абонамент