От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПОМПА ASH 8/8

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лице за контакти:
По търговски въпроси:
инж. Тодор Влайков, 0357 / 60 210 вътр. 427
e- mail: tvlaikov@asarel.com

Абонамент